Projecten

Home > Projecten

Ondersteuning aanbesteding inspectie en onderhoud sporttechnische inventaris binnensportaccommodaties. Inhoudelijke bijdrage aan aanbestedingsstuk. Periode: Maart-September 2020...

Opstellen, i.o.m. plaatselijke verenigingen, ambitiedocument voor mogelijke nieuwbouw turnaccommodatie. Periode: Maart 2020...

Toetsing, second opinion, onderhoudsrapporten en meerjarig-onderhoudsplan sporttechnische inventaris sport-, turnhal Periode: Oktober-December 2019...

Advies en opstellen sporttechnisch inrichtingsplan nieuw te bouwen sporthal. Opstellen leveranciersonafhankelijk PVE en indelings- en belijningsplan. Periode: September 2019 – januari 2020...

In combinatie met en in opdracht van Odin Wenting Bouwadvies opstellen sporttechnisch inrichtingsplan nieuwbouw sporthal te Appingendam. Periode: September 2019 - Juni 2020...

Quick analyse sporttechnische inrichting, scheidingswanden, akoestiek bestaande sporthal i.v.m. keuze nieuwbouw of renovatie. Periode: Mei 2019...

Sporttechnisch advies vloer voorzieningen en sportvloer i.v.m. vervangen bestaande sportvloer. Periode: April 2019...

Inventariseren bij alle gebruikers en opstellen sporttechnisch plan nieuwbouw WRZV sporthallen. Opzetten indelings- en belijningsplan. Schrijven leveranciersonafhankelijk PVE, toetsing en beoordeling inschrijvingen. Begeleiding sporttechnische inrichting tot en met oplevering. (verwacht 1e helft 2021) Periode: Maart 2019 – (...