Gemeente Overbetuwe

De Gemeente Overbetuwe ondersteunt bij een aanbesteding van Inspectie en onderhoud van de sporttechnische inventaris van haar sportaccommodaties.  Het proces betrof het inventariseren van de eisen en wensen van de opdrachtgever. Het vervolgens vertalen en beschrijven van het inhoudelijke deel voor de aanbestedingen. Met opdrachtgever en inkoop vaststellen van eisen en wensen, tot en met het beoordelen van de ingediende stukken van diverse bedrijven. De aanbesteding is met succes en naar tevredenheid afgerond.

Periodeaugustus 2017 – mei 2018

cp.: dhr P.  te Brake