Gemeente Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam een functioneel PVE geschreven en geadviseerd. Betreft de ontwikkeling, toekomstige bouw van een gym-, turnzaal, geïntegreerd in een schoolgebouw. Speciale aandacht  bij het PVE lag bij het turndeel. Vanwege specifieke voorzieningen en eisen aan een goede turnvoorziening (training) en het feit de voorziening op een verdieping komt. Tijdens het proces nauw overleg zowel met opdrachtgever, gebruiker, architect en projectmanagement bureau.

Periode: maart 2018 – augustus 2018

cp.: Dhr. H. Hilgers